Spelansvar

Kombispel värnar ett sunt spelande och arbetar för att begränsa riskerna för spelproblem. Vi erbjuder endast spelformer med förhållandevis låg risk för spelberoende. Det finns dock inga riskfria spel. Därför är det viktigt för oss att ta ett stort spelansvar och göra vad vi kan för att skydda våra spelare mot ett överdrivet spelande.

Riskerna med spel

För de allra flesta människor innebär spelandet spänning och underhållning. Men vi vet att cirka två procent av befolkningen har problem med sitt spelande. Den som har spelproblem har svårt att kontrollera sitt spelande och lägger ner för mycket tid och pengar på spel. Spelandet kan då få hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta påverkar även anhöriga negativt. Den mest allvarliga formen av spelproblem är spelberoende. Då behöver man ofta behandling och hjälp för att komma ur sitt beroende.

Spelproblem finns i hela befolkningen och kan drabba alla oavsett bakgrund. Men personer som saknar stabila och trygga levnadsförhållanden löper en större risk att utveckla problem. 

Stöd och råd

För dig som upplever problem med ditt spelande är det viktigt att ta hjälp. Det gäller även för dig som är anhörig till någon som spelar för mycket. Det finns flera möjligheter till stöd och hjälp.

Stödlinjen

Ett bra första steg är att kontakta Stödlinjen som erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga. Det går att kontakta Stödlinjen på telefon, mejl eller chatt.

På Stödlinjens hemsida kan du göra ett självtest för att testa dina spelvanor. Genom att svara på några frågor kan du få reda på om du har spelproblem eller ligger i riskzonen.

Stödlinjen erbjuder även självhjälpsprogram för dig som vill förändra ditt spelande. Läs mer på Stödlinjens hemsida.

Behandling av spelberoende

Personer med spelproblem har samma rätt till stöd och behandling som personer med alkohol- eller drogproblem. Det finns olika former av behandling mot spelberoende. Så kallade motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektiva metoder. I Sverige finns flera olika behandlingshem som erbjuder vård till den som är spelberoende. Kontakta din kommun för mer information om vilka behandlingar de kan erbjuda. 

Stödföreningar

Spelberoendes riksförbund har stödföreningar runt om i landet som riktar sig till både spelare och anhöriga. Deras möten kan vara en bra start för dig som vill sluta spela eller för anhöriga som behöver stöd från andra i samma situation. Läs mer på Spelberoendes riksförbunds hemsida.

Kombispels spelansvar

Kombispel värnar om att spelandet på våra lotterier ska ske under trygga och sunda förhållanden. Vi verkar på den reglerade spelmarknaden och står under Spelinspektionens tillsyn. Kombispel är även medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer branschens riktlinjer. Det innebär bland annat att vi har spelansvar i fokus när vi utvecklar våra produkter och att vi alltid följer gällande riktlinjer om en ansvarsfull marknadsföring. Alla som arbetar på Kombispel utbildas i spelansvar.

Våra produkter

Kombispel har nummerlotterier på prenumeration och lotter, i butik och online, i spelsortimentet. Våra prenumerationslotterier hittar du på Kombispel.se, våra skraplotter i butik och våra digitala lotter på MiljonQuiz.se. 

Våra lotterier är långsamma spelprodukter med många naturliga begränsningar. Våra prenumerationslotterier löper månadsvis och beställs i förväg. Det innebär att lottköparen får naturliga avbrott i sitt spelande. Våra digitala lotter har även ett underhållningselement, frikopplat från lotteriet, vilket gör att det tar tid att avsluta en dragning. Vi har också begränsningar för hur många lotter man kan få per lottutskick respektive hur mycket pengar man kan sätta in online.

Nummerlotterier, skraplotter och digitala lotter är slumpbaserade spel. Sannolikheten att vinna beror helt på slumpen och har ingenting med skicklighet att göra. Det betyder att man som spelare inte kan påverka sina vinstchanser. 

Beloppsgräns

För att motverka spelproblem har Kombispel valt att begränsa kundernas spelande. Som prenumerant kan du köpa lotter för maximalt 3 000 kronor per månad. Som onlinekund på MiljonQuiz.se kan du sätta in maximalt 3 000 kr per månad.

Självavstängning

Om du behöver ta en paus i ditt spelande kan du stänga av dig från spel hos Kombispel under en begränsad tid eller tills vidare. Notera att avstängningen både gäller de prenumerationslotterier som erbjuds via Kombispel.se samt onlinelotter via MiljonQuiz.se. Avstängning av en prenumeration börjar gälla efter pågående spelomgång. Notera att avstängningar som registreras på MiljonQuiz.se och är kortare än en 1 månad inte får effekt på din prenumeration. Om du väljer att stänga av dig tillsvidare kan du häva avstängningen tidigast efter 12 månader. En avstängning går inte att ångra eller avsluta i förtid. Du kan stänga av dig genom att, i inloggat läge, fylla i formuläret för självavstängning, eller kontakta vår kundservice.

Du kan också stänga av dig för allt registreringspliktigt spel hos samtliga licensierade spelbolag i Sverige på Spelpaus.se (Spelinspektionen). 

Åldersgräns

Spel om pengar är för vuxna. Ju yngre man är när man börjar spela desto högre är risken för att utveckla spelproblem. Därför har vi ett särskilt ansvar att förhindra att minderåriga kan delta i våra spel.  

Sedan 2017 finns det en lagstadgad åldersgräns på 18 år för att delta i lotterier. För Kombispel har det länge varit en självklarhet att inte erbjuda våra lotterier till minderåriga. Vi har därför haft en åldersgräns på våra prenumerationslotterier sedan 1995. Det betyder att man måste vara 18 år för att teckna en prenumeration.

Som minderårig får man inte heller köpa lotter hos våra spelombud. Våra ombud ska ha rutiner för att säkerställa att den som köper lotter är 18 år eller äldre. 18-årsgränsen gäller även vid inlösen av eventuella vinster.