Din webbläsare stödjs tyvärr inte. Vänligen uppdatera till en nyare version. Kombispel.se stödjer de senaste versionerna av Google Chrome, Firefox, Safari och Internet Explorer 11 och framåt.

Meny

Min sida

Träffa våra vinnare

Bli en vinnare du medGå med i Kombilotteriet

Jag blev lite chockad

Läs mer

Min fru ringde och var glad

Läs mer

Nu när vinstdrömmen slagit in har jag tänkt om

Läs mer

Resan till Norge vill vi göra om!

Läs mer

Det här är helt fantastiskt!

Läs mer

Vilken turhöst!

Läs mer

Jag ska köpa en fiskebil

Läs mer

"Satsar man inget så vinner man inget"

Läs mer

Jag brukar ha tur!

Läs mer

Vi ska fira med smörgåstårta!

Läs mer

Två glädjebesked samma dag!

Läs mer

Äntligen!

Läs mer

Som en extra månadslön

Läs mer

Jag byter nog el mot bergvärme.

Läs mer

Vi ska unna oss en längre resa.

Läs mer

Jag gör mig aldrig av med mina lotter!

Läs mer

Jag köpte en bil direkt

Läs mer

Nu blir det tårta och bubbel

Läs mer

Helt overkligt

Läs mer

Nu ska vi fira

Läs mer

Barnen kallar mig för turgumma

Läs mer

Jätteroligt, men också otroligt

Läs mer

Det känns bra

Läs mer

Jag höll på att ramla av stolen

Läs mer

Det är ju fantastiskt roligt att vinna

Läs mer

Så tacksam över att få vinna!

Läs mer

En riktig överraskning

Läs mer

Jag brukar faktiskt ha lite tur

Läs mer

Fick nästan hjärtsnörp

Läs mer

Trägen vinner

Läs mer

Helt ofattbart

Läs mer

Otroligt roligt att vinna

Läs mer

Det kan inte vara möjligt

Läs mer

Jag gick som på små moln!

Läs mer

Det gick runt i huvudet på mig

Läs mer

Jag kunde pricka av allt

Läs mer

Tänk att jag vann

Läs mer

Pengarna går till ett bra ändamål

Läs mer

Det var väl dags!

Läs mer

Aldrig vunnit något i hela mitt liv förrän nu

Läs mer

Nu ska här resas utomlands

Läs mer

Jag har haft min lott i minst 25 år

Läs mer

Jag har knappt fattat att det är sant

Läs mer

Var helt fantastiskt

Läs mer

Man ska tydligen aldrig säga aldrig

Läs mer

Slog till på en lott

Läs mer

Jag fick en riktig chock!

Läs mer

Jag tror nog det blir några fler resor

Läs mer

Till sist förstod jag att det var sant

Läs mer

Kanske blir det någon resa

Läs mer

Vinsten blev en vändpunkt turmässigt

Läs mer

Lite firande blev det förstås

Läs mer

Firade med äkta bubblor och laxsnittar

Läs mer

Det blir ett nytt kök och körkort till barnen

Läs mer

Nu åker vi till Krakow

Läs mer

Jag är förstås otroligt glad

Läs mer

Klart vi ska resa för pengarna

Läs mer

Jag blev helt överlycklig

Läs mer

Jag blev ju överraskad förstås

Läs mer

Overkligt när det verkligen händer

Läs mer

Hyfsat glad blev jag, och överraskad

Läs mer

Jag är nog en turgubbe

Läs mer

Det känns riktigt bra

Läs mer

En mycket glad överraskning

Läs mer

Vi vill njuta av livet!

Läs mer

Sånt händer inte tänkte jag

Läs mer

Väldigt lyckosamt att vara med i Kombilotteriet

Läs mer

En riktig högvinst!

Läs mer

Vinsten gjorde mig glad igen

Läs mer

Det är så omvälvande

Läs mer

Jag har flyt nu

Läs mer

Jag brukar inte köpa lotter

Läs mer

Det blir en kryssning i Karibien

Läs mer

Pengarna var ett välkommet tillskott

Läs mer

Autogiro

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

 

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

 

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

 

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalsätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

 

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på̊ kontot senast kl. 00.01 på̊ förfallodagen. Om täckning saknas för betalning på̊ förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Om täckning fortfarande saknas och betalning inte blir utförd, kommer krav och särskild påminnelseavgift att uttagas. Betalaren kan på̊ begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 

 

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

 

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.