Din webbläsare stödjs tyvärr inte. Vänligen uppdatera till en nyare version. Kombispel.se stödjer de senaste versionerna av Google Chrome, Firefox, Safari och Internet Explorer 11 och framåt.

Meny

Min sida

Stöd och råd

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och istället skapar problem. Vi bryr oss om våra kunder, därför arbetar vi aktivt med spelansvar och förebyggande åtgärder.

Kontakta Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga. Ring, chatta eller mejla, rådgivare svarar vardagar 9–21 och du är alltid anonym.  

Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet, på uppdrag av Socialdepartementet.

På Stödlinjens hemsida kan du göra ett självtest för att få reda på om du har spelproblem eller ligger i riskzonen.

Läs mer på Stödlinjens hemsida.

Behandling

I Sverige finns ett antal behandlingshem för spelberoende. De behandlingsmodeller som vanligtvis används bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och tolvstegsmodellen. Utvärderingar visar att behandling där KBT är grunden ger bäst resultat.

Självhjälpsgrupper

På ett möte hos en självhjälpsgrupp kan den som har problem med spel få stöd och råd. Grupperna finns på många ställen i landet och har regelbundna möten. Det finns två olika organisationer som har självhjälpsgrupper för spelare och anhöriga i Sverige: Spelberoendes riksförbund (SBRF) och Anonyma spelberoende (GA). Besök gruppernas webbsidor för information om grupper och mötestider.

 

Våra åtgärder

Kombispel arbetar aktivt med spelansvarsfrågor för att minimera risken för problemfyllt spelande. Detta gör vi bland annat genom:

  • 18-årsgräns på alla våra produkter.
  • Se till att vår reklam och marknadsföring följer branschens etiska riktlinjer.
  • Hänvisning på alla våra produkter för hjälp vid spelberoende.
  • Ge tips till våra spelare på kombispel.se där de på olika sätt kan få hjälp att begränsa och kontrollera sitt spelande.
  • Utbilda alla anställda på Kombispel fortlöpande i spelansvarsfrågor, för att hela tiden öka kunskapen internt.
Kombispel har en offensiv position i spelansvarsfrågor. Ett av våra kärnvärden är trygghet och vi arbetar aktivt för att spelandet hos oss ska ske under sunda förhållanden. Som spelarrangör har vi ett stort ansvar för våra kunders välbefinnande och vi är naturligtvis måna om att spelupplevelsen hos oss ska vara rolig och problemfri.

Vår marknadsföring

Spelansvarsfrågan är en viktig fråga som vi som spelarrangör ständigt har i åtanke när vi kommunicerar, utvecklar och marknadsför våra spel. 2002 bildade Kombispel Spelbranschens Riksorganisation (SPER) tillsammans med ett antal andra svenska spelbolag i syfte att utforma gemensamma etiska riktlinjer för marknadsföring. Dessa riktlinjer innebär bland annat:

  • Att all reklam ska följa svensk lagstiftning och inte utformas på ett allt för påträngande sätt.
  • Att all kommunikation med kund ska vara tydlig och tillförlitlig. Den ska inte innehålla vilseledande information.
  • Att reklam inte selektivt får riktas mot ungdomar eller sårbara och särskilt utsatta grupper.
  • Att reklam inte får innehålla felaktiga uppgifter vad gäller möjligheten till vinst eller hävda att dragningen i turspel skulle bero på något annat än slumpen.
  • Att information om spelproblematik och hur man kan få hjälp ska alltid finnas tillgänglig för konsumenterna.