Allmänna villkor

Här hittar du information och allmänna villkor för deltagande i Kombispels lotterier Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet, Extralotteriet och Glädjelotten.

Allmänna villkor för deltagande i våra lotterier